BONA

Medycyna Pracy "BONA" s.c.

Oferta dla klientów indywidualnych uwzględnia:

 • badania różnych grup zawodowych do pracy w warunkach szkodliwych,
 • badania kierowców,
 • badania osób ubiegających się o prawo jazdy,
 • badania operatorów wózków widłowych,
 • badania nauczycieli szkolnych i akademickich,
 • bezpłatne badania uczniów i studentów,
 • badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń,
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

Podstawowy pakiet badań profilaktycznych w zakresie medycyny pracy obejmuje:

1. Badanie lekarskie:

 • Wywiad zawodowy
 • Wywiad chorobowy
 • Badanie przedmiotowe
 • Orzeczenie o zdolności lub przeciwwskazaniach do pracy na proponowanym stanowisku.

2. Wystawienie zaświadczenia lekarskiego.

3. W przypadku osób pracujących na stanowiskach, gdzie występują czynniki szkodliwe i uciążliwe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r. (Dz. U. nr 69 poz. 332) wykonujemy:

 • Badania laboratoryjne
 • Niezbędne badania specjalistyczne
 • Konsultacje specjalistyczne w zależności od stanowiska pracy