BONA

Medycyna Pracy "BONA" s.c.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. nr 96, poz 593) zobowiązuje wszystkich Pracodawców do posiadania pisemnej umowy - na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników - z podstawowymi jednostkami służby medycyny.

Podstawowy pakiet badań profilaktycznych w zakresie medycyny pracy obejmuje:
(badanie wstępne, okresowe i kontrolne)

1. Badanie lekarskie:

  • Wywiad zawodowy
  • Wywiad chorobowy
  • Badanie przedmiotowe
  • Orzeczenie o zdolności lub przeciwwskazaniach do pracy na proponowanym stanowisku.

2. Wystawienie zaświadczenia lekarskiego.

3. W przypadku osób pracujących na stanowiskach, gdzie występują czynniki szkodliwe i uciążliwe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r. (Dz. U . nr 69 poz. 332) wykonujemy:

  • Badania laboratoryjne
  • Niezbędne badania specjalistyczne
  • Konsultacje specjalistyczne w zależności od stanowiska pracy